Veronika Rudolfová

Advokátní koncipientka

Specializuji se na:

  • sportovní právo

  • závazkové právo

  • soudní spory a rozhodčí řízení

Více o Veronice:

Veronika je koncipientkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce pracovala ve státní správě, na Ministerstvu financí a Národní sportovní agentuře. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala specializační modul v oblasti zdravotnického práva a působila v Kanceláři ombudsmana pro zdraví. Dále si jako obor pro svoji diplomovou i rigorózní práci zvolila finanční právo s důrazem na právo rozpočtové, dotační a sportovní. V rámci své koncipientské praxe se věnuje primárně sportovnímu právu, se zaměřením na sportovní arbitráže pod vedením JUDr. Reného Ciencialy, LL.M., dále dotační právo, spolkové právo, ale také insolvenční právo a soudní spory.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2021
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2019

Jazyky:

  • český
  • anglický