Přemysl Jireček

Advokát

Specializuji se na:

  • pracovní právo

  • právo obchodních korporací

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • závazkové právo

Více o Přemyslovi:

Přemysl je spolupracujícím advokátem Urban & Hejduk s předchozí několikaletou praxí z přední české advokátní kanceláře. Jeho primární specializací je pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech oblastech pracovního práva. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal specializační modul v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci výkonu své praxe se zaměřuje rovněž na zastupování právnických osob – zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy a správními orgány.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2021

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2016

  • Cardiff University, Cardiff Law School (UK), Higher Certificate in Legal Studies, 2015

Jazyky:

  • český
  • anglický