Michala Kędzior

Advokátka

Specializuji se na:

  • nemovitosti a stavební řízení
  • závazkové právo

  • právo životního prostředí

Více o Michale:

Michala je trvale spolupracující advokátkou kanceláře Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Urban & Hejduk, pracovala ve významné české advokátní kanceláři. V rámci své praxe se Michala zaměřuje především na oblast nemovitostí a stavebnictví, správní právo a právo životního prostředí.

V oblasti práva nemovitostí a stavebního práva má zkušenosti s řadou akvizičních transakcí ve formě asset deal i share deal (jak na straně prodávajících, tak kupujících), a to nejen ve vztahu k průmyslovým a komerčním objektům, ale i k objektům rezidenčního bydlení. Michala rovněž poskytovala právní poradenství při výstavbě a/nebo následnému pronájmu kancelářských budov a jiných komerčních prostor. V rámci nemovitostního práva rovněž poskytovala právní poradenství soukromým subjektům při akvizici bytů, domů či rekreačních obydlí.

V oblasti správního práva má Michala zkušenosti s vypracováním řady stanovisek a právních analýz týkajících se nejen realizace nejrůznějších stavebních záměrů, a to pro klienty jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. V neposlední řadě se Michala v rámci právních prověrek zaměřuje na oblast práva životního prostředí. 

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2014

Jazyky:

  • český
  • anglický