Magdaléna Magejová

Advokátní koncipientka

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení
  • mezinárodní arbitráže a ochrana investic
  • závazkové právo

  • právo obchodních korporací

Více o Magdaléně:

Magdaléna je advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce s Urban & Hejduk pracovala v advokátní kanceláři úzce specializované na mezinárodní právo soukromé a rozhodčí řízení. Během studia se zúčastnila mezinárodní soutěže Willem C. Vis Moot. V rámci své koncipientské praxe se věnuje primárně rozhodčímu řízení a soudním sporům. 

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta (Brno), titul Mgr., 2023
  • London Summer Arbitration School, 2022
  • Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Law (Nizozemí), studijní pobyt, 2020

Jazyky:

  • český
  • anglický