Andrea Drozdíková

Advokátka

Specializuji se na:

  • pracovní právo

  • osobní údaje

  • závazkové právo

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • duševní vlastnictví a IT právo

Více o Andree:

Andrea je spolupracující advokátkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením této spolupráce pracovala několik let v přední české advokátní kanceláři. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala specializační moduly v oblasti pracovního práva a autorských práv a práv průmyslových, v době studia dále absolvovala zahraniční studijní program ve Velké Británii. V rámci své praxe se věnuje primárně soukromému právu se zaměřením zejména na pracovní právo, právo duševního vlastnictví a oblast soudních sporů. Kromě toho se pak v rámci partnerské mezinárodní spolupráce advokátní kanceláře Urban & Hejduk podílí na dlouhodobých projektech pro Evropskou komisi.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2018

  • Manchester Metropolitan University, Law School, studijní pobyt, 2016

Jazyky:

  • český
  • anglický