Přehled COVID programů a kompenzací

Připravili jsme pro Vás přehled veškerých programů, které je možné aktuálně využít ke snížení ztrát vzniklých v souvislosti s nouzovým stavem. U každé státem poskytované kompenzace uvádíme pouze základní údaje (kdo může být žadatelem, jaké jsou základní předpoklady k získání dané podpory a v jaké výši, včetně uvedení období, v němž lze o kompenzaci zažádat).

V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým kompenzacím, či o pomoc při podání žádosti, se na nás neváhejte obrátit.

NÁZEV PROGRAMU KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝŠE PODPORY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Antivirus A

Zaměstnavatelé Pokud se jejich zaměstnanci ocitli v karanténě/ museli z rozhodnutí státu uzavřít (či významně omezit) své provozy (pokud nevyužijí nebo nemohou využít Antivirus A Plus). 80 % z vyplacené mzdy (vč. odvodů). Do 28. 2. 2021
Antivirus A PLUS Zaměstnavatelé

Pokud vyplatili zaměstnanci náhradu mzdy podle
§ 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele stanoveného nařízením vlády ze dne 14. 10. 2020.

Příspěvek nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 EUR.
100 % vyplacené náhrady mzdy (vč. odvodů). Do 28. 2. 2021
Antivirus B Zaměstnavatelé Pokud museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.

60 % vyplacených náhrad mezd (vč. odvodů).

Do 28. 2. 2021
COVID – Školy v přírodě Ubytovací zařízení zajišťující pořádání škol v přírodě Pokud i po ukončení vládou přijatého krizového opatření nebyla možnost realizovat nasmlouvané pobyty.

27 % z částky nasmlouvaných pobytů škol
v přírodě neuskutečněných v rozhodném období; maximálně z částky 400,- Kč na účastníka/ den.

Do 12. 2. 2021
COVID gastro – uzavřené provozovny Provozovny
- pouze pro sektory stanovené ve výzvě 

Pokud byl prodej zboží či služeb omezen nebo zakázán alespoň v části rozhodného období, tj. od 9. 10. 2020 do 10. 1. 2021.

+

Došlo k poklesu tržeb alespoň o 30 % (za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019)

+

Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě min. 3 měsíců od získání podpory.
400,- Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka/ den. Od 18. 1. 2021 do 1. 3. 2021.
COVID Ubytování II Ubytovací zařízení Poskytnutí podpory za nucené uzavření v období říjen až prosinec 2020, za podmínky, že byla v období říjen–prosinec 2019 prokazatelně otevřena a v provozu. 100 až 330,- Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení. Čeká se na notifikaci
u Evropské komise
COVID cestovní ruch Cestovní kanceláře Poskytnutí podpory za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v rozhodném období, tj. od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Prodlouženo do 29. 1. 2021
Cestovní agentury Poskytnutí podpory za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v rozhodném období, tj. od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. 500,- Kč za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000,- Kč, 100 000,- Kč, 250 000,- Kč a 500 000,- Kč. Prodlouženo do 29. 1. 2021
Průvodci

Pokud poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby nebo

Pokud absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT.
50.000,- Kč Prodlouženo do 29. 1. 2021
COVID
– nájemné II
Podnikatelé Pokud museli vzhledem ke krizovým opatřením dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a to v rozhodném období, tj. za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020). 50 % nájemného za rozhodné období. Do 21. 1. 2021
COVID
- nájemné III
Podnikatelé

Pokud museli vzhledem ke krizovým opatřením dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a to v rozhodném období, tj. za období říjen, listopad a prosinec 2020 (4. čtvrtletí roku 2020), NEBO

prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

50 % nájemného za rozhodné období.

 

Max. 10 mil. Kč na jednoho žadatele (za všechny provozovny).
Podpory v rámci jednotlivých výzev se nesčítají.
Od 22. 1. 2021 do 22. 3. 2021
COVID
- SPORT III lyžařská střediska
Vlastníci a provozovatelé lyžařských areálů Poskytnutí podpory, pokud bylo na základě krizových opatření přímo omezeno provozování a správa lyžařských středisek v rozhodném období, tj. od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021.

Liší se v závislosti na počtu a struktury přepravních zařízení:

210 Kč pro základní vleky/den

340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy/den

530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy/den.

 

Max. denní podpora ve výši 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony.
Stanoveno výzvou – v průběhu ledna bude zveřejněna
Hmotná nouze Fyzické osoby Pokud se dostali v důsledku epidemie koronaviru do tíživé finanční situace. Liší se v závislosti na situaci, v níž se daný jedinec nachází.

Časově neomezeno

Ošetřovné

OSVČ

Pokud OSVČ na hlavní činnost (vymezená v čl. 3 Programu podpory) nemůže na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 svoji podnikatelskou činnost plnohodnotně vykonávat, a to z důvodu péče o děti, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení, nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé osoby.

Rozhodné období od 1.11. do 30. 11. 2020.
400,- Kč/ den

Do 21. 1. 2021

Záruční program COVID III Fyzické osoby – podnikatelé, právnické osoby podnikající na území ČR s max. 500 zaměstnanci

Pro úvěry, které lze využít k profinancování provozních výdajů (mzdy, nájemné, náklady na energie, odběratelsko-dodavatelské faktury apod.), ale i pro zaručení investičního úvěru (nové stroje, technologie, zařízení, nemovitosti, licence, software apod.)

Záruka poskytována pro úvěry sjednané do 31. 12. 2021.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny úvěru (podniky do 250 zaměstnanců), resp. do 80 % jistiny úvěru (podniky od 251 do 500 zaměstnanců);

Doba ručení max. 3 roky;

Právo na plnění ze státní záruky je možné uplatnit do 30. 6. 2024.
-

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku